Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2011, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2011, hectare

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

8 563

10,3

 

820

1,0

 

9 383

11,2

Uppsala

20 519

12,3

 

3 340

2,0

 

23 859

14,3

Södermanlands

15 587

12,3

 

3 729

3,0

 

19 316

15,3

Östergötlands

31 008

15,3

 

7 563

3,7

 

38 571

19,0

Jönköpings

12 879

14,5

 

2 730

3,1

 

15 608

17,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 160

10,8

 

1 207

2,5

 

6 367

13,3

Kalmar

8 552

7,0

 

3 011

2,5

 

11 563

9,5

Gotlands

9 508

11,1

 

1 783

2,1

 

11 291

13,2

Blekinge

1 905

6,1

 

227

0,7

 

2 132

6,8

Skåne

15 583

3,5

 

3 848

0,9

 

19 431

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 119

6,5

 

1 104

1,0

 

8 223

7,5

Västra Götalands

77 248

16,5

 

15 810

3,4

 

93 058

19,9

Värmlands

21 434

19,8

 

6 739

6,2

 

28 173

26,0

Örebro

10 957

10,4

 

3 668

3,5

 

14 625

13,9

Västmanlands

13 745

13,5

 

2 107

2,1

 

15 852

15,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

9 627

15,9

 

2 822

4,7

 

12 450

20,5

Gävleborgs

10 352

15,2

 

3 169

4,7

 

13 520

19,9

Västernorrlands

6 174

12,6

 

3 098

6,3

 

9 272

19,0

Jämtlands

8 002

19,5

 

2 832

6,9

 

10 834

26,4

Västerbottens

4 638

6,6

 

2 027

2,9

 

6 664

9,4

Norrbottens

2 237

6,5

 

1 036

3,0

 

3 272

9,5

Hela riket

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2