Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2011

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2011

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

126

29

 

141

Uppsala

226

92

 

253

Södermanlands

180

81

 

218

Östergötlands

348

178

 

433

Jönköpings

255

120

 

310

 

 

 

 

Kronobergs

113

57

 

142

Kalmar

181

79

 

220

Gotlands

155

80

 

181

Blekinge

56

14

 

61

Skåne

293

139

 

339

 

 

 

 

Hallands

138

47

 

156

Västra Götalands

1 139

492

 

1 326

Värmlands

233

158

 

295

Örebro

141

86

 

181

Västmanlands

170

54

 

185

 

 

 

 

Dalarnas

159

83

 

192

Gävleborgs

185

105

 

235

Västernorrlands

106

74

 

136

Jämtlands

117

82

 

152

Västerbottens

68

50

 

89

Norrbottens

43

27

 

51

Hela riket

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.