Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark, omställd och under omställning 2011, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2011, hectare

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 227

20,5

 

517

4,8

 

2 744

25,3

Uppsala

4 165

24,5

 

700

4,1

 

4 865

28,6

Södermanlands

4 725

28,0

 

1 073

6,4

 

5 798

34,4

Östergötlands

10 903

26,7

 

2 629

6,4

 

13 532

33,2

Jönköpings

6 138

15,7

 

1 522

3,9

 

7 660

19,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 596

12,6

 

787

3,8

 

3 383

16,4

Kalmar

6 668

9,2

 

2 206

3,0

 

8 873

12,2

Gotlands

5 898

23,2

 

2 566

10,1

 

8 464

33,3

Blekinge

988

8,7

 

132

1,2

 

1 120

9,9

Skåne

7 415

13,1

 

1 416

2,5

 

8 832

15,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 613

10,2

 

576

3,6

 

2 189

13,8

Västra Götalands

15 407

25,4

 

3 295

5,4

 

18 701

30,8

Värmlands

2 223

31,9

 

502

7,2

 

2 724

39,1

Örebro

2 658

30,3

 

642

7,3

 

3 300

37,6

Västmanlands

1 779

25,5

 

328

4,7

 

2 107

30,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 745

23,1

 

950

8,0

 

3 695

31,0

Gävleborgs

1 715

28,6

 

393

6,5

 

2 108

35,1

Västernorrlands

690

24,2

 

279

9,8

 

968

34,0

Jämtlands

3 750

33,7

 

1 609

14,5

 

5 359

48,2

Västerbottens

407

18,7

 

144

6,6

 

552

25,3

Norrbottens

145

7,2

 

41

2,0

 

186

9,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6