Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark, omställd och under omställning 2011

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2011

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

92

26

 

110

Uppsala

162

49

 

186

Södermanlands

157

62

 

191

Östergötlands

279

126

 

351

Jönköpings

235

97

 

289

 

 

 

 

Kronobergs

95

50

 

124

Kalmar

157

76

 

199

Gotlands

108

53

 

135

Blekinge

47

11

 

53

Skåne

200

89

 

237

 

 

 

 

Hallands

107

32

 

123

Västra Götalands

784

332

 

965

Värmlands

154

70

 

195

Örebro

105

51

 

138

Västmanlands

101

20

 

110

 

 

 

 

Dalarnas

105

49

 

136

Gävleborgs

107

59

 

149

Västernorrlands

64

33

 

84

Jämtlands

90

49

 

120

Västerbottens

37

18

 

51

Norrbottens

15

4

 

17

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.