Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Omställd areal spannmål 2011, hektar

4a. Cereals, converted areas 2011, hectare

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

756

371

33

16

253

562

22

205

2 218

Uppsala

2 084

1 495

203

-

985

1 607

151

559

7 083

Södermanlands

1 066

650

107

-

639

1 291

170

176

4 100

Östergötlands

3 055

1 405

234

-

489

1 247

411

790

7 631

Jönköpings

140

50

7

-

726

605

103

355

1 987

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

65

68

23

2

170

246

26

105

704

Kalmar

310

107

38

39

407

203

62

165

1 330

Gotlands

392

254

120

7

687

259

61

104

1 884

Blekinge

105

8

1

-

88

24

34

13

273

Skåne

393

518

212

14

1 245

673

384

84

3 522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

269

399

103

-

291

349

13

113

1 536

Västra Götalands

4 182

3 386

828

26

1 807

9 086

677

1 998

21 990

Värmlands

434

265

68

3

784

2 714

38

128

4 434

Örebro

280

538

38

-

342

1 066

55

38

2 358

Västmanlands

1 268

1 219

60

-

532

1 910

4

113

5 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

182

513

72

-

611

480

12

9

1 878

Gävleborgs

25

133

11

-

1 116

597

4

68

1 954

Västernorrlands

-

12

-

-

394

106

1

34

548

Jämtlands

-

13

-

-

626

20

8

44

711

Västerbottens

-

12

1

-

333

65

-

25

435

Norrbottens

-

-

-

-

180

10

-

35

224

Hela riket

2011

15 006

11 414

2 160

106

12 705

23 121

2 233

5 162

71 907

2010

11 894

10 417

1 906

143

11 719

19 003

2 443

3 579

61 104

2009

12 842

8 497

2 974

151

9 932

22 380

3 857

2 742

63 374