Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2011

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2011

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

31

20

6

..

24

41

3

19

76

Uppsala

103

67

15

-

68

97

14

32

180

Södermanlands

63

38

9

-

39

79

10

12

121

Östergötlands

108

64

13

-

41

108

22

40

215

Jönköpings

17

11

4

-

65

86

10

35

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9

8

5

..

20

39

6

6

56

Kalmar

22

8

..

5

49

36

10

18

95

Gotlands

35

19

13

..

55

34

6

8

92

Blekinge

9

..

..

-

11

8

6

4

22

Skåne

20

28

18

..

77

59

23

8

136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

21

38

11

-

31

48

3

11

86

Västra Götalands

226

197

51

..

142

564

49

134

779

Värmlands

19

20

5

..

38

116

..

6

134

Örebro

23

29

4

-

27

71

..

5

84

Västmanlands

54

59

3

-

27

103

..

5

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15

28

8

-

44

45

..

..

79

Gävleborgs

7

11

..

-

97

72

..

9

119

Västernorrlands

-

..

-

-

37

15

..

7

52

Jämtlands

-

4

-

-

34

..

..

5

40

Västerbottens

-

..

..

-

31

11

-

..

40

Norrbottens

-

-

-

-

7

..

-

..

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.