Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2011

JO 10 SM 1203

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2011, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2011, hectare

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

225

-

-

-

274

4 977

Uppsala

539

-

-

-

443

9 788

Södermanlands

364

-

-

-

402

9 886

Östergötlands

1 592

-

-

7

760

19 495

Jönköpings

31

-

-

-

913

9 764

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

-

-

-

332

4 052

Kalmar

83

-

24

58

327

6 364

Gotlands

86

-

-

117

359

6 428

Blekinge

-

-

-

11

69

1 435

Skåne

332

21

-

96

983

9 368

 

 

 

 

 

 

Hallands

129

18

-

2

425

4 823

Västra Götalands

3 549

12

-

24

3 984

43 511

Värmlands

380

-

-

-

962

14 824

Örebro

242

-

-

33

398

7 320

Västmanlands

378

-

-

-

446

5 542

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

169

-

-

-

390

6 533

Gävleborgs

77

-

-

-

486

7 360

Västernorrlands

1

-

-

-

378

5 147

Jämtlands

-

-

-

-

468

6 733

Västerbottens

-

-

-

-

553

3 480

Norrbottens

0

-

-

-

170

1 666

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall