Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1301

Jordbruksmarkens användning 2012
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2012
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Oförändrad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 608 300 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 10 600 hektar (-0,4 %) sedan 2011. Sedan år 2005 har arealen åkermark minskat med 94 800 hektar (-4 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 1 000 200 hektar år 2012. Det innebär en ökning med 7 500 hektar (+0,8 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har spannmålsarealen minskat med 23 700 hektar (‑2 %). Vetearealen minskade med 48 400 hektar (-12 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har vetearealen ökat med 13 600 hektar (+4 %). Havrearealen ökade med 15 100 hektar (+8 %) jämfört med år 2011. Jämfört med år 2005 har havrearealen minskat med 3 900 hektar (‑2 %). Kornarealen ökade med 46 000 hektar (+14 %) jämfört med 2011.

Ökad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 110 000 hektar år 2012. Det innebär en ökning med 15 100 hektar (+16 %) sedan år 2011. Sedan 2005 har arealen för raps och rybs ökat med 27 800 hektar (+34 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 440 600 hektar år 2012. Det innebär en minskning med 6 300 hektar (‑1 %) jämfört med år 2011.