Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2012

JO 10 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2012

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2012

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbetesmarker

Ospecificerad betesmark

Summa betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 094

27

74

-

-

9

20

1 122

Uppsala

1 499

64

133

-

-

33

22

1 544

Södermanlands

1 225

61

63

-

-

24

13

1 249

Östergötlands

2 429

67

184

-

-

25

34

2 471

Jönköpings

3 092

110

37

-

-

..

52

3 152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 977

132

21

-

-

10

46

2 037

Kalmar

2 570

230

122

-

164

25

35

2 642

Gotlands

1 003

98

280

-

167

61

8

1 052

Blekinge

1 053

36

16

-

-

24

21

1 076

Skåne

4 572

278

29

-

-

4

85

4 741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 076

47

11

-

-

13

34

2 112

Västra Götalands

6 699

253

105

-

-

61

187

6 946

Värmlands

1 035

72

8

5

-

..

63

1 138

Örebro

988

46

21

-

-

3

19

1 027

Västmanlands

641

45

4

-

-

10

12

675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

831

71

8

89

-

-

31

912

Gävleborgs

825

57

11

25

-

-

38

893

Västernorrlands

582

37

8

5

-

-

60

661

Jämtlands

675

56

30

85

-

-

52

778

Västerbottens

331

41

32

..

-

-

35

396

Norrbottens

217

121

8

-

-

-

30

345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 913

116

6

-

-

3

27

1 995

Götalands mellanbygder

4 275

393

353

-

331

97

60

4 438

Götalands norra slättbygder

3 625

107

105

-

-

15

60

3 704

Svealands slättbygder

5 154

217

287

-

-

77

83

5 314

Götalands skogsbygder

15 343

611

322

-

-

109

331

15 753

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 679

157

46

12

-

4

112

2 859

Nedre Norrland

2 095

154

34

117

-

-

139

2 332

Övre Norrland

750

197

54

81

-

-

85

1 003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 121

316

100

34

34

40

181

2 458

2,1- 5,0

4 508

305

74

22

8

17

672

5 298

5,1- 10,0

5 711

312

137

22

16

26

39

5 865

10,1- 20,0

6 010

269

154

20

30

35

3

6 114

20,1- 30,0

3 360

145

107

27

30

28

-

3 400

30,1- 50,0

4 066

171

172

37

39

31

..

4 106

50,1- 100,0

4 853

206

235

32

89

49

-

4 900

100,1-

4 350

209

224

16

85

78

-

4 373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

..

-

-

-

-

16

22

2,1- 5,0

1 241

95

5

..

-

..

493

1 795

5,1- 10,0

6 716

451

86

9

..

16

377

7 299

10,1- 20,0

7 139

382

144

32

11

21

9

7 284

20,1- 30,0

3 904

180

118

18

20

35

-

3 968

30,1- 50,0

4 584

203

184

35

30

41

..

4 652

50,1- 100,0

5 633

259

293

34

62

63

-

5 691

100,1-

5 758

361

373

81

206

127

-

5 803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

34 979

1 933

1 203

210

331

304

897

36 514

2011

35 584

2 024

1 109

212

317

251

890

37 175

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

922

37 950

2010 enl tidigare LBR-def

34 089

1 707

1 119

187

283

168

784

35 441

2009

34 977

1 781

1 212

195

286

-

679

36 276

2008

35 481

1 821

1 368

209

336

-

703

36 841


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.