Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2012

JO 10 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2012

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2012

Område
Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

59

-

-

9

71

1 664

15

Uppsala

185

-

-

10

128

2 365

32

Södermanlands

111

..

-

7

77

1 816

36

Östergötlands

368

-

-

49

164

3 027

85

Jönköpings

13

-

-

20

585

3 358

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

-

-

6

259

2 221

4

Kalmar

82

-

44

220

357

2 890

8

Gotlands

124

-

-

156

94

1 338

13

Blekinge

11

-

-

49

82

1 240

4

Skåne

138

398

..

436

522

7 269

201

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

88

82

-

141

189

2 944

28

Västra Götalands

602

37

-

98

794

10 451

133

Värmlands

54

-

-

5

172

2 767

27

Örebro

91

-

-

9

104

1 913

36

Västmanlands

118

-

-

6

42

1 343

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29

-

-

..

138

1 727

7

Gävleborgs

14

-

-

..

212

2 034

8

Västernorrlands

-

-

-

-

249

1 783

8

Jämtlands

..

-

-

-

260

1 401

-

Västerbottens

-

-

-

..

220

2 023

5

Norrbottens

..

-

-

-

71

1 044

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

144

381

-

267

141

4 036

175

Götalands mellanbygder

244

84

45

611

485

5 816

55

Götalands norra slättbygder

835

37

-

80

365

6 004

189

Svealands slättbygder

592

..

-

45

395

9 030

173

Götalands skogsbygder

190

20

-

229

2 006

18 395

60

Mellersta Sveriges skogsbygder

91

-

-

17

371

5 699

38

Nedre Norrland

10

-

-

-

677

5 029

11

Övre Norrland

..

-

-

..

367

3 424

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

..

..

692

-

2,1- 5,0

6

-

-

..

124

7 046

20

5,1- 10,0

31

..

-

37

387

12 079

44

10,1- 20,0

79

11

..

63

673

11 041

36

20,1- 30,0

96

21

3

68

493

5 427

16

30,1- 50,0

213

49

5

135

771

6 252

44

50,1- 100,0

442

111

12

318

1 111

6 982

114

100,1-

1 226

325

23

598

1 189

6 281

426

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

7

-

2,1- 5,0

4

-

-

..

51

3 766

13

5,1- 10,0

28

..

-

29

251

12 129

44

10,1- 20,0

70

9

..

60

542

11 852

43

20,1- 30,0

89

20

..

48

488

5 923

14

30,1- 50,0

194

48

4

119

698

6 723

40

50,1- 100,0

423

112

9

253

1 159

7 725

106

100,1-

1 285

328

28

711

1 561

7 675

440

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

2012

2 093

518

45

1 222

4 750

55 800

700

2011

2 270

536

54

1 215

4 899

57 206

769

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813

2010 enl tidigare LBR-def

2 555

577

49

1 302

5 117

57 859

813

2009

1 921

585

45

1 350

5 225

61 124

793

2008

1 573

490

43

1 151

4 802

61 356

823


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.