Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2012

JO 10 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2012

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oleiferous plants in 2012

Område
Storleksgrupp åker

Mat-potatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

62

-

..

57

131

5

-

169

6

Uppsala

99

-

..

114

364

15

11

443

17

Södermanlands

50

..

..

99

176

8

5

241

30

Östergötlands

141

-

..

392

258

..

9

603

226

Jönköpings

146

-

..

15

9

..

..

22

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

98

..

-

7

11

..

..

19

-

Kalmar

103

36

12

206

26

-

..

221

8

Gotlands

89

-

..

339

160

..

6

406

..

Blekinge

66

141

82

72

15

-

-

82

-

Skåne

549

231

1 873

1 463

143

6

3

1 555

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

228

..

135

88

123

-

3

209

..

Västra Götalands

544

6

..

329

500

4

28

791

110

Värmlands

95

-

-

6

61

3

21

83

-

Örebro

116

-

-

53

168

..

6

210

12

Västmanlands

24

-

-

30

200

10

5

229

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

141

-

-

8

13

..

40

55

..

Gävleborgs

165

-

-

4

4

4

17

27

..

Västernorrlands

142

-

-

-

4

-

..

5

-

Jämtlands

127

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

113

-

-

-

7

-

6

13

-

Norrbottens

78

-

-

..

3

..

5

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

471

72

1 567

1 058

169

4

5

1 193

9

Götalands mellanbygder

447

302

543

1 028

229

4

7

1 137

12

Götalands norra slättbygder

319

5

..

651

662

4

20

1 221

317

Svealands slättbygder

327

..

5

355

1 060

43

41

1 328

78

Götalands skogsbygder

720

55

44

208

166

4

16

373

17

Mellersta Sveriges skogsbygder

251

-

..

36

70

4

58

156

10

Nedre Norrland

446

-

-

-

6

..

12

18

..

Övre Norrland

217

-

-

..

10

..

11

22

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

9

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

142

..

..

9

7

-

..

18

-

5,1- 10,0

356

4

20

42

27

..

..

72

..

10,1- 20,0

549

23

118

137

69

-

8

210

13

20,1- 30,0

332

41

146

158

104

..

17

274

18

30,1- 50,0

438

65

333

375

227

5

20

608

29

50,1- 100,0

563

117

577

789

626

20

42

1 391

78

100,1-

783

164

917

1 767

1 303

37

78

2 799

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

84

-

..

7

5

-

..

14

-

5,1- 10,0

317

5

20

41

21

..

..

65

..

10,1- 20,0

533

19

107

119

65

-

8

190

10

20,1- 30,0

335

34

130

145

100

..

15

253

17

30,1- 50,0

456

62

338

348

212

5

20

568

28

50,1- 100,0

578

107

542

747

608

20

44

1 340

78

100,1-

869

188

974

1 870

1 352

37

78

2 942

309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

3 172

415

2 113

3 277

2 363

64

169

5 372

444

2011

3 442

521

2 173

3 150

1 929

42

154

4 914

671

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2010 enl tidigare LBR-def

3 679

515

2 247

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2009

4 036

523

2 293

3 679

1 759

36

201

5 398

498

2008

4 227

509

2 399

3 757

1 642

77

234

5 337

215


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.