Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2012

JO 10 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Areal träda m.m. samt total åkermark 2012, hektar

4a. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2012, hectares

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra
växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa
åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

447

202

86

10 528

188

82 959

Uppsala

2 016

165

621

16 520

226

166 290

Södermanlands

1 712

460

202

11 725

146

126 089

Östergötlands

1 115

675

171

9 166

201

202 167

Jönköpings

51

192

16

1 418

265

88 235

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

72

52

10

1 041

319

47 666

Kalmar

160

1 029

28

2 912

170

121 745

Gotlands

59

948

42

2 344

79

85 733

Blekinge

38

730

16

1 124

142

31 045

Skåne

2 282

8 321

644

4 969

814

445 396

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

107

732

55

3 293

361

109 638

Västra Götalands

943

830

844

40 406

1 707

466 877

Värmlands

299

107

292

8 519

1 022

107 334

Örebro

1 647

235

165

9 411

274

104 994

Västmanlands

857

42

994

11 067

110

101 453

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

222

153

246

4 634

404

60 283

Gävleborgs

51

50

131

3 587

524

67 225

Västernorrlands

48

52

33

965

761

48 564

Jämtlands

8

84

39

588

634

40 603

Västerbottens

446

68

20

5 426

955

69 917

Norrbottens

48

182

33

1 877

533

34 060

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 012

5 120

438

3 816

404

328 440

Götalands mellanbygder

1 142

5 971

249

6 298

468

311 355

Götalands norra slättbygder

1 514

1 124

803

29 902

662

443 417

Svealands slättbygder

6 623

1 151

2 070

59 822

963

603 754

Götalands skogsbygder

987

1 181

310

23 196

2 287

471 711

Mellersta Sveriges skogsbygder

781

329

648

17 536

1 531

188 389

Nedre Norrland

74

185

118

3 609

1 782

150 259

Övre Norrland

493

251

53

7 340

1 738

110 949

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2

127

2

34

115

1 125

2,1- 5,0

79

388

103

2 199

8 118

38 081

5,1- 10,0

487

780

213

10 197

1 546

99 388

10,1- 20,0

1 158

1 185

357

19 654

42

179 527

20,1- 30,0

940

782

235

16 294

6

152 932

30,1- 50,0

1 597

1 493

522

22 152

7

272 822

50,1- 100,0

2 346

2 761

1 326

30 582

-

535 142

100,1-

6 017

7 795

1 930

50 407

-

1 329 258

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

111

0

1

43

161

2,1- 5,0

60

353

81

1 860

7 127

24 431

5,1- 10,0

454

770

211

9 813

2 596

86 655

10,1- 20,0

1 061

1 066

336

18 886

52

161 424

20,1- 30,0

867

792

234

15 775

9

139 058

30,1- 50,0

1 569

1 512

521

21 733

7

249 046

50,1- 100,0

2 206

2 635

1 304

30 495

-

511 468

100,1-

6 410

8 072

2 002

52 955

-

1 436 031

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

2012

12 627

15 310

4 689

151 518

9 834

2 608 274

2011

12 922

15 597

4 969

154 181

9 833

2 618 885

2010

13 126

14 687

5 381

176 801

10 535

2 633 457

2010 enl tidigare LBR-def

13 126

14 685

5 381

176 771

10 460

2 632 450

2009

13 731

15 554

5 370

153 312

7 355

2 643 350

2008

14 201

14 727

5 595

146 527

7 583

2 631 482


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.