Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2012

JO 10 SM 1301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2012

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2012

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

44

64

39

874

50

1 898

Uppsala

151

61

99

1 583

63

2 895

Södermanlands

120

72

61

1 052

43

2 119

Östergötlands

106

110

49

1 177

66

3 338

Jönköpings

15

80

31

516

77

3 497

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

14

46

20

346

95

2 369

Kalmar

24

162

31

736

52

3 051

Gotlands

9

133

26

425

23

1 442

Blekinge

8

124

13

293

43

1 343

Skåne

296

732

181

1 169

253

8 420

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

20

161

43

717

105

3 291

Västra Götalands

152

257

182

5 282

489

12 990

Värmlands

25

32

67

1 035

276

3 385

Örebro

140

55

43

1 008

76

2 311

Västmanlands

64

29

71

878

32

1 686

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

33

42

31

623

117

2 035

Gävleborgs

9

42

36

562

139

2 303

Västernorrlands

14

41

24

219

214

2 067

Jämtlands

5

32

16

160

183

1 607

Västerbottens

48

40

26

652

264

2 483

Norrbottens

5

48

23

253

138

1 245

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

170

475

113

948

128

4 963

Götalands mellanbygder

128

669

119

1 394

148

6 499

Götalands norra slättbygder

194

216

133

3 675

193

7 732

Svealands slättbygder

507

274

313

5 408

267

10 823

Götalands skogsbygder

149

436

205

4 353

664

20 082

Mellersta Sveriges skogsbygder

94

121

121

2 207

428

6 865

Nedre Norrland

22

102

66

830

495

5 710

Övre Norrland

53

89

50

922

475

4 161

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

161

3

41

88

941

2,1- 5,0

27

253

67

884

2 433

10 096

5,1- 10,0

112

317

108

2 546

264

13 802

10,1- 20,0

176

360

164

3 380

8

12 553

20,1- 30,0

124

190

105

2 172

..

6 219

30,1- 50,0

142

247

141

2 810

3

6 990

50,1- 100,0

212

359

212

3 584

-

7 598

100,1-

498

469

307

3 970

-

6 599

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

133

..

..

46

166

2,1- 5,0

19

201

46

664

2 183

6 488

5,1- 10,0

101

325

107

2 424

551

14 204

10,1- 20,0

163

359

149

3 265

12

13 380

20,1- 30,0

126

185

103

2 137

3

6 718

30,1- 50,0

138

260

146

2 764

3

7 486

50,1- 100,0

223

360

214

3 654

-

8 355

100,1-

522

533

340

4 477

-

8 001

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

2012

1 292

2 356

1 107

19 387

2 798

64 798

2011

1 282

2 491

949

19 572

2 804

66 413

2010

1 284

2 448

908

20 116

2 990

68 296

2010 enl tidigare LBR-def

1 284

2 433

907

20 084

2 942

67 500

2009

1 303

2 665

959

20 108

1 787

70 505

2008

1 318

2 564

1 007

20 631

1 850

70 947


Anm: För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.