Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1302

Jordbruksmarkens användning 2013
Preliminär statistik
Use of agricultural land in 2013, preliminary statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

Åkermarken är år 2013 preliminärt 2 600 600 hektar. Det är en minskning med 7 700 hektar (-0,3 %) jämfört med 2012. Den totala arealen betesmark är preliminärt 440 100 hektar år 2013, vilket är oförändrat jämfört med år 2012.

 

Arealen spannmål minskar

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 988 300 hektar år 2013. Det är en minskning med 12 000 hektar (-1 %) jämfört med år 2012. Arealen korn ökar preliminärt med 16 000 hektar (+4 %) medan arealen för vete preliminärt minskar med 37 400 (-10 %) jämfört med 2012. Havrearealen ökar preliminärt med 5 700 hektar (+3 %) jämfört med 2012.

 

Arealen raps och rybs ökar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 129 900 hektar år 2013. Det är en ökning med 19 900 hektar (+18 %) jämfört med år 2012.

 

Arealen vall och grönfoderväxter minskar

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 168 500 hektar år 2013, vilket är en minskning med 8 600 hektar (-1 %) jämfört med år 2012.