Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2013, hektar. Preliminär statistik

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2013, hectares. Preliminary statistics

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

490

259

138

11 672

188

82 472

Uppsala

1 950

187

745

17 761

226

165 842

Södermanlands

1 628

458

148

12 244

146

125 916

Östergötlands

1 156

724

191

9 947

201

201 928

Jönköpings

64

191

19

1 331

265

87 777

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

107

51

14

1 004

319

47 343

Kalmar

172

1 074

58

2 516

168

121 391

Gotlands

83

1 036

69

2 270

79

85 621

Blekinge

38

808

18

1 001

142

31 017

Skåne

2 304

8 792

600

3 969

813

444 217

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

111

756

73

3 138

359

109 429

Västra Götalands

966

895

869

38 787

1 709

466 046

Värmlands

314

125

310

8 577

1 024

106 861

Örebro

1 607

196

153

9 489

274

104 544

Västmanlands

923

40

1 108

11 987

110

101 414

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

213

159

236

4 343

404

59 957

Gävleborgs

51

54

139

3 546

524

66 786

Västernorrlands

43

56

49

778

761

48 492

Jämtlands

9

99

52

558

634

40 212

Västerbottens

388

67

20

4 856

955

69 502

Norrbottens

60

196

23

1 016

533

33 802

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

974

5 412

445

3 078

402

328 067

Götalands mellanbygder

1 237

6 355

297

5 580

466

310 778

Götalands norra slättbygder

1 536

1 244

844

28 285

662

443 128

Svealands slättbygder

6 562

1 198

2 342

63 491

963

602 214

Götalands skogsbygder

1 081

1 213

318

23 276

2 288

469 506

Mellersta Sveriges skogsbygder

769

328

570

18 002

1 531

187 269

Nedre Norrland

70

209

175

3 175

1 784

149 419

Övre Norrland

448

264

43

5 905

1 738

110 186

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

1

1 489

1

33

9 731

12 129

2,1- 5,0

79

187

92

2 187

55

29 369

5,1- 10,0

472

694

236

10 392

27

96 971

10,1- 20,0

1 228

1 115

392

19 723

15

177 576

20,1- 30,0

874

696

218

15 905

4

148 138

30,1- 50,0

1 568

1 221

565

22 387

3

266 183

50,1- 100,0

2 202

2 906

1 358

29 967

-

522 109

100,1-

6 251

7 916

2 171

50 196

-

1 348 094

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

1 470

1

1

9 726

11 207

2,1- 5,0

57

156

71

1 844

41

16 850

5,1- 10,0

429

673

228

9 987

43

83 743

10,1- 20,0

1 129

1 001

381

19 019

12

159 177

20,1- 30,0

786

706

223

15 269

6

135 218

30,1- 50,0

1 579

1 253

559

22 070

4

242 634

50,1- 100,0

2 089

2 782

1 324

29 642

3

496 647

100,1-

6 606

8 184

2 247

52 958

-

1 455 091

 

 

 

 

 

 

 

Riket1

 

 

 

 

 

 

2013 prel.

12 676

16 224

5 034

150 792

9 834

2 600 569

2012

12 627

15 310

4 689

151 518

9 834

2 608 274

2011

12 922

15 597

4 969

154 181

9 833

2 618 885

2010

13 126

14 687

5 381

176 801

10 535

2 633 457

2010 enl. tidigare LBR-def.

13 126

14 685

5 381

176 771

10 460

2 632 450

2009

13 731

15 554

5 370

153 312

7 355

2 643 350

2008

14 201

14 727

5 595

146 527

7 583

2 631 482


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.