Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2012, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2012, hectare

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

Län

Stockholms

11 171

11,9

 

1 077

1,2

 

12 248

13,1

Uppsala

24 885

13,6

 

2 777

1,5

 

27 662

15,1

Södermanlands

22 310

15,6

 

3 105

2,2

 

25 415

17,8

Östergötlands

45 716

18,8

 

6 846

2,8

 

52 562

21,7

Jönköpings

21 370

16,8

 

2 096

1,7

 

23 467

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

8 538

12,5

 

816

1,2

 

9 354

13,7

Kalmar

16 262

8,4

 

3 269

1,7

 

19 531

10,1

Gotlands

17 094

15,4

 

2 018

1,8

 

19 112

17,2

Blekinge

2 873

6,8

 

199

0,5

 

3 072

7,3

Skåne

26 314

5,2

 

2 185

0,4

 

28 500

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

9 280

7,4

 

919

0,7

 

10 199

8,1

Västra Götalands

100 042

19,0

 

10 822

2,1

 

110 864

21,0

Värmlands

27 478

24,1

 

3 884

3,4

 

31 361

27,5

Örebro

15 137

13,3

 

2 552

2,2

 

17 689

15,6

Västmanlands

16 067

14,8

 

1 679

1,6

 

17 746

16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13 745

19,4

 

2 154

3,0

 

15 898

22,4

Gävleborgs

14 798

20,3

 

2 014

2,8

 

16 812

23,1

Västernorrlands

9 081

17,9

 

1 325

2,6

 

10 406

20,5

Jämtlands

13 585

26,3

 

2 333

4,5

 

15 919

30,8

Västerbottens

6 404

8,9

 

999

1,4

 

7 403

10,3

Norrbottens

2 495

6,9

 

365

1,0

 

2 859

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9