Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2012

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2012

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

11

-

-

-

20

110

Uppsala

40

-

-

-

48

206

Södermanlands

26

-

-

..

31

192

Östergötlands

86

-

-

-

58

382

Jönköpings

5

-

-

-

130

278

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

-

44

122

Kalmar

10

-

..

7

54

182

Gotlands

8

-

-

7

32

156

Blekinge

..

-

-

..

11

55

Skåne

33

4

-

6

86

286

 

 

 

 

 

 

Hallands

24

..

-

-

38

135

Västra Götalands

196

..

-

..

285

1 140

Värmlands

29

-

-

-

74

259

Örebro

18

-

-

-

47

147

Västmanlands

37

-

-

-

18

157

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12

-

-

..

36

161

Gävleborgs

8

-

-

-

78

192

Västernorrlands

-

-

-

-

59

124

Jämtlands

..

-

-

-

61

122

Västerbottens

..

-

-

-

42

77

Norrbottens

-

-

-

-

13

34

Hela riket

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall