Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2012, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2012, hectare

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

10

-

-

44

-

44

-

88

1

Uppsala

24

-

-

129

22

50

-

201

9

Södermanlands

2

-

-

29

-

52

40

121

-

Östergötlands

24

-

-

484

13

-

-

497

24

Jönköpings

4

-

-

33

6

-

-

39

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

-

-

-

-

12

12

24

-

Kalmar

29

-

-

40

21

-

-

61

10

Gotlands

162

-

-

132

25

10

13

180

-

Blekinge

21

10

-

5

3

-

-

8

-

Skåne

184

20

-

209

-

110

89

409

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

32

-

-

25

8

-

-

33

-

Västra Götalands

87

0

-

769

26

13

34

842

27

Värmlands

30

-

-

6

73

16

36

131

-

Örebro

21

-

-

-

24

7

-

31

-

Västmanlands

1

-

-

77

-

83

-

159

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

85

-

-

17

-

1

62

81

-

Gävleborgs

93

-

-

-

-

-

2

2

-

Västernorrlands

14

-

-

-

11

-

-

11

-

Jämtlands

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

10

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

14

-

-

-

-

-

12

12

-

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17