Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2012

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2012

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

14

-

-

3

-

..

-

5

..

Uppsala

12

-

-

13

..

3

-

17

..

Södermanlands

7

-

-

3

-

4

..

8

-

Östergötlands

14

-

-

28

..

-

-

30

3

Jönköpings

16

-

-

5

..

-

-

5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9

-

-

-

-

..

..

..

-

Kalmar

13

-

-

4

3

-

-

7

..

Gotlands

19

-

-

13

4

..

..

18

-

Blekinge

6

..

-

..

..

-

-

..

-

Skåne

36

..

-

22

-

4

..

26

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

9

-

-

4

..

-

-

6

-

Västra Götalands

71

..

-

46

4

..

4

54

4

Värmlands

10

-

-

..

4

..

..

8

-

Örebro

16

-

-

-

..

..

-

3

-

Västmanlands

4

-

-

4

-

5

-

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

25

-

-

..

-

..

4

6

-

Gävleborgs

30

-

-

-

-

-

..

..

-

Västernorrlands

18

-

-

-

..

-

-

..

-

Jämtlands

15

-

-

-

-

-

-

..

-

Västerbottens

7

-

-

-

-

-

-

..

-

Norrbottens

8

-

-

-

-

-

..

..

-

Hela riket

2012

359

8

-

149

26

26

17

208

11

2011

367

6

-

118

34

22

20

175

16

2010

344

10

-

123

17

19

18

168

19

2009

355

6

-

104

23

12

16

150

7


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.