Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2012, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2012, hectare

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

17

30

59

613

2

8 569

Uppsala

44

15

581

1 683

11

20 481

Södermanlands

44

18

137

582

0

16 991

Östergötlands

48

16

23

1 064

1

33 211

Jönköpings

0

6

2

121

1

14 337

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

6

2

36

0

5 544

Kalmar

9

58

5

87

9

9 535

Gotlands

2

155

55

132

0

10 704

Blekinge

-

33

26

25

-

1 914

Skåne

32

384

52

134

2

17 731

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

72

19

86

4

7 397

Västra Götalands

26

181

664

3 112

3

83 276

Värmlands

5

34

51

595

19

25 049

Örebro

11

34

107

307

3

12 304

Västmanlands

14

19

848

907

19

14 266

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

87

223

305

6

10 799

Gävleborgs

-

11

60

337

1

12 165

Västernorrlands

25

26

2

28

1

8 194

Jämtlands

3

10

2

80

1

8 731

Västerbottens

7

14

36

169

51

6 023

Norrbottens

3

92

1

80

4

2 348

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446