Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2012

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2012

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

..

19

10

63

3

127

Uppsala

11

16

47

124

6

230

Södermanlands

6

18

17

84

3

199

Östergötlands

7

19

8

142

5

393

Jönköpings

..

11

6

52

5

281

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

11

..

22

..

127

Kalmar

..

25

4

37

3

190

Gotlands

..

36

9

36

..

165

Blekinge

-

7

..

10

-

56

Skåne

9

83

23

38

8

318

 

 

 

 

 

 

Hallands

-

17

8

25

3

149

Västra Götalands

13

69

78

449

9

1 245

Värmlands

..

10

12

101

5

270

Örebro

4

16

14

62

6

159

Västmanlands

..

10

50

92

6

173

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

19

11

56

3

172

Gävleborgs

-

15

13

53

4

204

Västernorrlands

8

14

3

13

..

128

Jämtlands

..

7

3

20

..

126

Västerbottens

..

9

5

32

4

80

Norrbottens

..

12

..

11

..

41

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

72

443

326

1 522

81

4 833

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.