Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2012, hektar

8a. Pasture and meadow, converted areas 2012, hectare

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 100

1

500

-

-

-

2 602

Uppsala

3 857

57

489

-

-

2

4 404

Södermanlands

5 027

107

184

-

-

-

5 319

Östergötlands

11 897

68

540

-

-

-

12 505

Jönköpings

6 880

21

132

-

-

-

7 034

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 787

10

197

-

-

-

2 994

Kalmar

5 483

52

802

-

379

11

6 727

Gotlands

3 682

36

1 939

-

733

-

6 389

Blekinge

926

2

31

-

-

-

959

Skåne

8 326

185

73

-

-

-

8 583

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 819

3

61

-

-

-

1 883

Västra Götalands

15 973

81

695

-

-

17

16 766

Värmlands

2 367

13

49

-

-

-

2 429

Örebro

2 763

18

53

-

-

-

2 834

Västmanlands

1 691

57

53

-

-

-

1 801

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 722

24

39

1 160

-

-

2 945

Gävleborgs

1 315

31

353

933

-

-

2 633

Västernorrlands

562

6

258

60

-

1

887

Jämtlands

819

9

110

3 914

-

2

4 854

Västerbottens

209

5

69

98

-

-

381

Norrbottens

98

9

40

-

-

-

147

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343