Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2012

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadow 2012

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

92

..

22

-

-

-

94

Uppsala

163

13

36

-

-

..

169

Södermanlands

176

13

13

-

-

-

178

Östergötlands

342

15

49

-

-

-

343

Jönköpings

267

11

17

-

-

-

267

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

117

12

9

-

-

-

118

Kalmar

172

14

20

-

8

..

172

Gotlands

116

16

61

-

25

-

120

Blekinge

50

3

5

-

-

-

50

Skåne

216

15

12

-

-

-

221

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

119

3

3

-

-

-

119

Västra Götalands

881

30

62

-

-

..

891

Värmlands

176

3

11

-

-

-

180

Örebro

117

3

9

-

-

-

118

Västmanlands

97

4

7

-

-

-

101

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

114

8

6

17

-

-

122

Gävleborgs

128

6

14

5

-

-

131

Västernorrlands

74

3

15

..

-

..

79

Jämtlands

88

4

16

25

-

..

98

Västerbottens

40

..

13

..

-

-

42

Norrbottens

13

..

3

-

-

-

13

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.