Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2012

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2012

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

127

33

 

137

Uppsala

232

87

 

245

Södermanlands

199

83

 

223

Östergötlands

393

149

 

432

Jönköpings

281

100

 

300

 

 

 

 

Kronobergs

127

50

 

136

Kalmar

193

72

 

211

Gotlands

167

68

 

177

Blekinge

57

12

 

59

Skåne

320

129

 

336

 

 

 

 

Hallands

149

45

 

152

Västra Götalands

1 249

459

 

1 322

Värmlands

270

128

 

290

Örebro

159

66

 

174

Västmanlands

174

44

 

180

 

 

 

 

Dalarnas

173

75

 

189

Gävleborgs

204

93

 

227

Västernorrlands

128

73

 

136

Jämtlands

126

80

 

145

Västerbottens

80

35

 

86

Norrbottens

41

11

 

42

 

 

 

 

Hela riket

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.