Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2012, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2012, hectare

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

8 569

10,3

 

781

0,9

 

9 350

11,3

Uppsala

20 481

12,3

 

2 317

1,4

 

22 799

13,7

Södermanlands

16 991

13,5

 

2 532

2,0

 

19 523

15,5

Östergötlands

33 211

16,4

 

4 925

2,4

 

38 136

18,9

Jönköpings

14 337

16,2

 

1 344

1,5

 

15 681

17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 544

11,6

 

463

1,0

 

6 007

12,6

Kalmar

9 535

7,8

 

1 988

1,6

 

11 522

9,5

Gotlands

10 704

12,5

 

954

1,1

 

11 658

13,6

Blekinge

1 914

6,2

 

133

0,4

 

2 047

6,6

Skåne

17 731

4,0

 

1 587

0,4

 

19 318

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 397

6,7

 

540

0,5

 

7 938

7,2

Västra Götalands

83 276

17,8

 

8 910

1,9

 

92 186

19,7

Värmlands

25 049

23,3

 

3 532

3,3

 

28 581

26,6

Örebro

12 304

11,7

 

2 072

2,0

 

14 376

13,7

Västmanlands

14 266

14,1

 

1 352

1,3

 

15 618

15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

10 799

17,9

 

1 914

3,2

 

12 714

21,1

Gävleborgs

12 165

18,1

 

1 831

2,7

 

13 996

20,8

Västernorrlands

8 194

16,9

 

1 237

2,5

 

9 431

19,4

Jämtlands

8 731

21,5

 

1 900

4,7

 

10 631

26,2

Västerbottens

6 023

8,6

 

959

1,4

 

6 981

10,0

Norrbottens

2 348

6,9

 

356

1,0

 

2 704

7,9

Hela riket

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2