Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2012

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2012

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

127

30

 

137

Uppsala

230

76

 

243

Södermanlands

199

74

 

223

Östergötlands

393

128

 

432

Jönköpings

281

91

 

300

 

 

 

 

Kronobergs

127

41

 

136

Kalmar

190

58

 

208

Gotlands

165

55

 

176

Blekinge

56

10

 

58

Skåne

318

108

 

333

 

 

 

 

Hallands

149

36

 

152

Västra Götalands

1 245

408

 

1 318

Värmlands

270

120

 

289

Örebro

159

59

 

174

Västmanlands

173

40

 

179

 

 

 

 

Dalarnas

172

71

 

188

Gävleborgs

204

88

 

227

Västernorrlands

128

69

 

136

Jämtlands

126

76

 

145

Västerbottens

80

35

 

86

Norrbottens

41

11

 

42

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.