Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark, omställd och under omställning 2012, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2012, hectare

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 602

24,5

 

296

2,8

 

2 898

27,3

Uppsala

4 404

26,3

 

460

2,7

 

4 863

29,1

Södermanlands

5 319

31,9

 

573

3,4

 

5 892

35,4

Östergötlands

12 505

30,8

 

1 921

4,7

 

14 426

35,6

Jönköpings

7 034

18,1

 

752

1,9

 

7 786

20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 994

14,6

 

353

1,7

 

3 347

16,3

Kalmar

6 727

9,3

 

1 282

1,8

 

8 009

11,1

Gotlands

6 389

25,3

 

1 065

4,2

 

7 454

29,5

Blekinge

959

8,6

 

66

0,6

 

1 025

9,2

Skåne

8 583

15,3

 

598

1,1

 

9 181

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 883

12,0

 

379

2,4

 

2 262

14,4

Västra Götalands

16 766

27,8

 

1 912

3,2

 

18 677

31,0

Värmlands

2 429

35,8

 

352

5,2

 

2 781

41,0

Örebro

2 834

32,7

 

479

5,5

 

3 313

38,3

Västmanlands

1 801

26,6

 

327

4,8

 

2 128

31,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 945

27,8

 

240

2,3

 

3 185

30,1

Gävleborgs

2 633

46,6

 

184

3,3

 

2 817

49,8

Västernorrlands

887

39,0

 

88

3,9

 

975

42,9

Jämtlands

4 854

43,8

 

433

3,9

 

5 288

47,7

Västerbottens

381

18,0

 

41

1,9

 

422

19,9

Norrbottens

147

7,0

 

8

0,4

 

155

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6