Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4a. Omställd areal spannmål 2012, hektar

4a. Cereals, converted areas 2012, hectare

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

765

366

24

-

214

620

43

211

2 243

Uppsala

1 803

1 239

129

1

1 090

1 724

234

457

6 677

Södermanlands

1 060

572

55

-

783

1 577

146

127

4 321

Östergötlands

3 165

1 324

144

27

1 033

1 532

470

525

8 220

Jönköpings

162

144

13

-

705

618

46

239

1 927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

38

90

9

-

187

283

16

61

685

Kalmar

288

149

73

8

575

223

104

93

1 514

Gotlands

495

3 76

163

10

848

354

118

105

2 468

Blekinge

69

-

5

-

114

14

14

7

223

Skåne

441

726

314

19

1 228

841

288

143

4 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

96

620

48

-

345

540

4

114

1 767

Västra Götalands

1 477

5 172

244

4

2 308

11 007

660

2 563

23 436

Värmlands

156

618

2

-

1 112

3 303

30

195

5 417

Örebro

243

584

30

-

499

1 147

135

93

2 731

Västmanlands

1 292

1 492

38

-

338

2 358

29

113

5 658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

309

468

23

-

703

565

46

67

2 181

Gävleborgs

28

137

-

-

1 150

726

-

8

2 049

Västernorrlands

-

-

-

-

526

119

-

72

717

Jämtlands

-

53

-

-

696

19

-

21

788

Västerbottens

-

16

0

-

464

120

-

23

623

Norrbottens

-

9

-

-

218

41

-

12

281

Hela riket

2012

11 886

14 156

1 315

69

15 137

27 731

2 384

5 247

77 926

2011

15 006

11 414

2 160

106

12 705

23 121

2 233

5 162

71 907

2010

11 894

10 417

1 906

143

11 719

19 003

2 443

3 579

61 104

2009

12 842

8 497

2 974

151

9 932

22 380

3 857

2 742

63 374