Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2012

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2012

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

34

16

3

-

24

49

6

18

81

Uppsala

81

70

15

..

60

108

17

26

180

Södermanlands

54

33

8

-

42

94

11

11

131

Östergötlands

112

67

9

..

74

125

35

37

243

Jönköpings

18

13

5

-

60

90

8

32

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

9

5

-

23

37

..

5

55

Kalmar

22

16

8

..

58

39

14

11

103

Gotlands

49

14

21

..

68

39

12

10

107

Blekinge

7

-

3

-

9

5

3

..

16

Skåne

25

37

22

3

83

74

21

9

153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10

39

7

-

30

51

..

11

81

Västra Götalands

107

266

24

..

161

596

39

139

810

Värmlands

7

33

..

-

49

130

3

12

155

Örebro

15

28

..

-

29

63

6

7

88

Västmanlands

59

65

5

-

18

105

..

7

133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

18

32

5

-

59

47

3

6

91

Gävleborgs

9

13

-

-

100

76

-

5

129

Västernorrlands

-

-

-

-

42

16

-

8

59

Jämtlands

-

7

-

-

37

6

-

5

40

Västerbottens

-

..

..

-

32

17

-

3

44

Norrbottens

-

..

-

-

11

4

-

..

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.