Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2012

JO 10 SM 1303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2012, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2012, hectare

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

153

-

-

-

325

5 029

Uppsala

561

-

-

-

709

9 968

Södermanlands

326

-

-

0

387

11 054

Östergötlands

1 566

-

-

-

754

20 972

Jönköpings

33

-

-

-

1 145

11 056

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

12

-

-

-

354

4 417

Kalmar

104

-

13

94

458

7 082

Gotlands

48

-

-

113

375

7 014

Blekinge

3

-

-

5

94

1 465

Skåne

542

33

-

88

988

10 863

 

 

 

 

 

 

Hallands

162

9

-

-

322

4 890

Västra Götalands

3 534

54

-

5

3 643

47 661

Värmlands

412

-

-

-

1 002

17 352

Örebro

206

-

-

-

524

8 329

Västmanlands

465

-

-

-

313

5 862

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

141

-

-

2

307

7 376

Gävleborgs

84

-

-

-

668

8 860

Västernorrlands

-

-

-

-

456

6 913

Jämtlands

0

-

-

-

507

7 330

Västerbottens

0

-

-

-

403

4 711

Norrbottens

-

-

-

-

143

1 719

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall