Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1401

Jordbruksmarkens användning 2013
Slutlig statistik
Use of agricultural land 2013
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Minskad areal åkermark

Den totala arealen åkermark var 2 604 500 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 28 900 hektar (-1,1 %) sedan 2010. Sedan år 2003 har arealen åkermark minskat med 64 100 hektar (-2,4 %).

Ökad areal för spannmålsodling

Den totala spannmålsarealen var 984 500 hektar år 2013. Det innebär en ökning med 21 700 hektar (+2,3 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har spannmålsarealen minskat med 169 400 hektar (‑15 %). Vetearealen minskade med 73 800 hektar (-18 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har vetearealen minskat med 85 100 hektar (‑21 %). Havrearealen ökade med 36 200 hektar (+22 %) jämfört med år 2010. Jämfört med år 2003 har havrearealen minskat med 79 200 hektar (‑28 %). Kornarealen ökade med 73 800 hektar (+23 %) jämfört med 2010.

Ökad areal för oljeväxtodling

Arealen för raps och rybs var 125 700 hektar år 2013. Det innebär en ökning med 15 400 hektar (+14 %) sedan år 2010. Sedan 2003 har arealen för raps och rybs ökat med 67 100 hektar (+115 %).

Minskad areal betesmark

Den totala arealen betesmark var 442 900 hektar år 2013. Det innebär en minskning med 9 000 hektar (‑2 %) jämfört med år 2010.