Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med betesmark och slåtteräng 2013

5b. Number of holdings with pasture and meadow in 2013

Område
Storleksgrupp åker

Betesmark

Slåtteräng

Skogsbete

Fäbodbete

Alvarbete

Mosaikbetesmarker

Outnyttjad betesmark

Ospecificerad betesmark

Summa betes-mark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 081

28

76

-

-

7

-

38

1 127

Uppsala

1 473

66

127

-

-

33

-

40

1 540

Södermanlands

1 210

59

61

-

-

27

-

24

1 244

Östergötlands

2 396

69

181

-

-

31

-

58

2 464

Jönköpings

3 054

113

44

-

-

..

-

72

3 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 964

131

21

-

-

11

-

64

2 041

Kalmar

2 523

228

124

-

165

25

-

52

2 619

Gotlands

976

97

270

-

164

60

-

19

1 036

Blekinge

1 045

39

18

-

-

29

-

34

1 082

Skåne

4 509

276

19

-

-

4

-

138

4 724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 037

43

10

-

-

14

-

58

2 098

Västra Götalands

6 609

254

107

-

-

66

-

265

6 943

Värmlands

1 019

68

9

5

-

-

-

81

1 139

Örebro

977

46

22

-

-

3

-

33

1 029

Västmanlands

635

48

3

-

-

9

-

16

673

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

827

71

6

86

-

-

-

53

929

Gävleborgs

826

53

12

25

-

..

-

45

900

Västernorrlands

565

38

9

4

-

-

-

73

658

Jämtlands

662

56

31

90

-

-

-

48

759

Västerbottens

322

43

29

..

-

-

-

43

394

Norrbottens

214

126

7

-

-

-

-

36

357

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1 867

111

..

-

-

3

-

51

1 968

Götalands mellanbygder

4 193

388

339

-

329

96

-

90

4 391

Götalands norra slättbygder

3 587

106

105

-

-

16

-

85

3 697

Svealands slättbygder

5 083

217

280

-

-

76

-

143

5 303

Götalands skogsbygder

15 157

616

330

-

-

125

-

498

15 738

Mellersta Sveriges skogsbygder

2 642

158

43

11

-

7

-

163

2 872

Nedre Norrland

2 069

155

36

119

-

-

-

163

2 336

Övre Norrland

736

204

53

81

-

-

-

97

1 002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

2 105

321

92

34

32

46

-

345

2 624

2,1- 5,0

4 494

313

72

22

12

22

-

808

5 419

5,1- 10,0

5 625

311

147

19

14

30

-

107

5 855

10,1- 20,0

5 934

262

148

21

27

34

-

17

6 045

20,1- 30,0

3 277

138

112

28

30

24

-

4

3 323

30,1- 50,0

3 933

165

162

32

39

26

-

5

3 977

50,1- 100,0

4 747

202

231

38

91

54

-

..

4 792

100,1-

4 364

224

220

17

84

85

-

..

4 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

12

-

-

-

-

-

-

57

69

2,1- 5,0

1 251

90

3

-

-

..

-

610

1 922

5,1- 10,0

6 670

457

79

9

..

..

-

541

7 425

10,1- 20,0

6 996

385

152

23

..

25

-

57

7 194

20,1- 30,0

3 846

173

113

21

22

32

-

9

3 918

30,1- 50,0

4 443

200

180

33

25

42

-

10

4 523

50,1- 100,0

5 494

266

281

38

64

62

-

..

5 558

100,1-

5 767

365

376

87

208

138

-

..

5 817

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

34 479

1 936

1 184

211

329

321

-

1 290

36 426

2010

36 292

2 057

1 225

226

313

196

-

922

37 950

2010 enl tidigare LBR-def

34 089

1 707

1 119

187

283

168

-

784

35 441

2007

36 941

1 903

1 513

205

294

-

687

787

38 616

2005

39 188

1 977

1 517

217

276

-

836

3 763

43 838

2003

35 008

1 589

1 639

160

231

-

3 042

5 292

41 658

19992

..

..

..

..

..

..

..

..

..


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1)       Se avsnittet Fakta om statistiken.

2)       Inga uppgifter tillgängliga