Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

6b. Antal företag med areal efter storleksgrupp åker 2013, hektar

6b. Number of holdings with areas by size group 2013, hectares

Gröda

Åkerareal inom storleksgrupp, hektar åkermark

Summa

 

-100,0

100,1-200,0

200,1-300,0

300,1-400,0

400,1-500,0

500,0-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete

4 243

1 891

728

300

161

200

7 523

Vårvete

2 753

1 443

523

229

122

146

5 216

Råg

896

370

146

75

44

65

1 596

Höstkorn

511

304

119

47

17

35

1 033

Vårkorn

11 891

3 241

1 005

385

196

223

16 941

Havre

10 605

2 249

634

256

111

124

13 979

Rågvete

1 027

491

175

75

27

38

1 833

Blandsäd

1 172

307

103

29

14

18

1 643

Summa spannmål

20 046

4 023

1 182

441

213

250

26 155

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärter, åkerbönor m.m.

817

602

306

145

66

81

2 017

Konservärter

247

177

77

35

20

36

592

Bruna bönor

17

16

4

..

..

..

42

Majs

570

329

122

55

25

29

1 130

Grönfoder

3 372

821

213

78

37

50

4 571

Slåtter- och betesvall

49 885

4 206

1 184

446

215

251

56 187

Frövall

262

190

96

63

32

54

697

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis

2 311

449

151

64

38

32

3 045

Potatis för stärkelse

230

86

39

12

10

9

386

Sockerbetor

1 105

485

199

85

56

75

2 005

Höstraps

1 803

981

410

186

98

131

3 609

Vårraps

1 060

783

311

135

77

85

2 451

Höstrybs

15

9

..

-

-

..

30

Vårrybs

116

55

17

8

8

4

208

Summa raps och rybs

2 888

1 663

667

290

158

190

5 856

Oljelin

84

83

42

20

15

17

261

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiskog

797

209

118

56

38

83

1 301

Trädgårdsväxter

1 761

281

99

35

28

32

2 236

Andra växtslag

882

191

64

31

17

26

1 211

Träda

15 536

2 560

823

324

152

197

19 592

Ospecificerad åkermark

..

-

..

-

-

-

1 998

Summa åkermark

57 716

4 446

1 234

453

218

254

64 321

 

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark och slåtteräng

 

 

 

 

 

 

 

Betesmark

30 115

2 950

804

291

142

177

34 479

Slåtteräng

1 712

154

39

16

5

10

1 936

Skogsbete

964

154

42

12

8

4

1 184

Fäbodbete

194

..

..

-

-

-

211

Alvarbete

245

63

17

4

-

-

329

Mosaikbetesmarker

236

48

16

14

4

3

321

Ospecificerad betesmark

..

-

..

-

-

-

1 290

Summa betesmark och slåtteräng

32 035

2 969

806

294

144

178

36 426


Anm. För varje gröda redovisas antalet företag som har odling av respektive gröda. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för