Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med odling av baljväxter, grönfoder och vall 2013

2b. Number of holdings with cultivation of leguminous plants, ley and green fodder in 2013

Område
Storleksgrupp åker

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall

Frövall

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

56

-

-

8

63

1 660

11

Uppsala

185

-

-

8

131

2 355

37

Södermanlands

106

..

-

6

79

1 833

37

Östergötlands

367

-

-

35

166

2 990

86

Jönköpings

11

-

-

19

548

3 371

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

-

-

..

271

2 229

5

Kalmar

79

-

42

213

359

2 879

12

Gotlands

155

-

-

146

100

1 329

7

Blekinge

12

-

-

49

83

1 244

5

Skåne

127

430

-

420

467

7 194

185

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

88

110

-

133

194

2 953

27

Västra Götalands

549

51

-

75

799

10 578

135

Värmlands

41

-

-

3

182

2 838

32

Örebro

81

-

-

7

98

1 937

36

Västmanlands

113

-

-

6

35

1 358

39

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

25

-

-

-

139

1 751

8

Gävleborgs

19

-

-

..

187

2 082

12

Västernorrlands

..

-

-

..

215

1 863

9

Jämtlands

..

-

-

-

213

1 417

..

Västerbottens

..

-

-

-

219

2 064

7

Norrbottens

..

-

-

-

61

1 077

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

133

406

-

253

154

3 988

161

Götalands mellanbygder

271

113

42

593

472

5 780

53

Götalands norra slättbygder

777

51

-

57

355

5 977

197

Svealands slättbygder

548

..

-

37

415

9 056

170

Götalands skogsbygder

187

30

-

200

1 963

18 523

58

Mellersta Sveriges skogsbygder

105

-

-

12

339

5 817

40

Nedre Norrland

13

-

-

..

586

5 159

18

Övre Norrland

3

-

-

-

343

3 509

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

..

713

-

2,1- 5,0

8

3

-

3

..

7 930

26

5,1- 10,0

40

5

-

34

347

12 182

41

10,1- 20,0

58

21

-

68

626

10 962

31

20,1- 30,0

68

25

4

49

491

5 273

21

30,1- 50,0

189

57

3

118

721

6 059

45

50,1- 100,0

454

136

10

298

1 055

6 766

98

100,1-

1 200

345

25

560

1 199

6 302

435

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

-

-

-

-

8

-

2,1- 5,0

5

..

-

..

46

4 503

15

5,1- 10,0

36

..

-

..

223

12 424

47

10,1- 20,0

57

20

-

63

519

11 742

33

20,1- 30,0

60

21

3

31

444

5 795

21

30,1- 50,0

174

57

3

103

676

6 535

45

50,1- 100,0

421

134

6

238

1 105

7 489

87

100,1-

1 264

352

30

665

1 558

7 691

449

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

2013

2 017

592

42

1 130

4 571

56 187

697

2010

2 556

577

49

1 302

5 121

58 559

813

2010 enl tidigare LBR-def

2 555

577

49

1 302

5 117

57 859

813

2007

1 747

591

45

999

5 246

61 007

859

2005

2 832

576

71

624

5 505

62 502

866

20032

3 022

591

76

..

5 471

51 719

814

19992

3 718

558

130

..

4 671

60 943

770


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.

2) Majs ingår i grönfoder