Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med odling av potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013

3b. Number of holdings with cultivation of potatoes, sugar beets and oilseeds in 2013

Område
Storleksgrupp åker

Mat-potatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Summa raps och rybs

Oljelin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

57

-

..

33

152

..

7

172

4

Uppsala

96

-

..

59

403

6

17

450

8

Södermanlands

43

..

..

55

214

3

16

259

17

Östergötlands

137

-

..

310

352

3

13

594

169

Jönköpings

140

-

-

15

12

-

-

23

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

88

..

-

9

12

-

..

21

-

Kalmar

99

36

10

227

33

-

..

252

3

Gotlands

88

-

..

347

160

..

7

417

..

Blekinge

59

133

79

105

20

-

-

114

-

Skåne

514

207

1 780

1 971

119

6

6

2 043

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

221

..

126

142

126

-

-

253

-

Västra Götalands

515

7

3

291

414

..

24

679

35

Värmlands

90

-

-

3

74

-

9

85

-

Örebro

110

-

-

25

149

-

9

175

8

Västmanlands

20

-

-

12

196

6

11

221

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

139

-

-

5

10

-

39

52

-

Gävleborgs

162

-

-

3

3

..

22

29

..

Västernorrlands

141

-

-

-

..

-

..

5

-

Jämtlands

134

-

-

-

-

-

..

..

-

Västerbottens

117

-

..

3

7

-

8

18

-

Norrbottens

79

-

-

-

3

-

12

14

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

444

59

1 502

1 470

151

3

6

1 582

4

Götalands mellanbygder

414

284

495

1 223

229

4

8

1 331

6

Götalands norra slättbygder

301

7

3

553

653

3

26

1 108

197

Svealands slättbygder

304

..

3

186

1 152

17

61

1 316

43

Götalands skogsbygder

696

50

45

253

184

..

14

432

5

Mellersta Sveriges skogsbygder

235

-

..

20

76

..

59

151

7

Nedre Norrland

455

-

-

-

5

-

16

21

..

Övre Norrland

226

-

..

3

10

-

20

32

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

7

-

-

..

-

-

-

..

-

2,1- 5,0

172

-

6

..

6

-

..

25

..

5,1- 10,0

351

5

21

57

25

..

..

87

..

10,1- 20,0

516

21

90

184

91

..

13

285

4

20,1- 30,0

323

39

139

210

108

-

16

326

7

30,1- 50,0

420

58

308

433

236

..

25

680

14

50,1- 100,0

522

107

541

899

594

9

57

1 483

55

100,1-

734

156

900

1 806

1 391

15

92

2 968

177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

-

-

-

-

-

-

-

-

2,1- 5,0

100

-

6

15

4

-

..

20

..

5,1- 10,0

333

5

20

51

21

-

4

76

3

10,1- 20,0

497

17

80

164

82

5

11

255

3

20,1- 30,0

330

30

125

189

101

-

17

302

7

30,1- 50,0

436

54

313

408

226

..

24

646

10

50,1- 100,0

532

102

506

855

575

9

54

1 425

56

100,1-

816

178

955

1 927

1 442

15

97

3 132

181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

3 045

386

2 005

3 609

2 451

30

208

5 856

261

2010

3 685

516

2 248

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2010 enl tidigare LBR-def

3 679

515

2 247

3 840

1 865

54

185

5 596

878

2007

4 511

571

2 657

3 221

2 049

103

298

5 278

275

2005

5 168

645

3 523

2 530

2 666

145

616

5 517

569

2003

5 306

669

3 829

1 963

2 009

107

751

4 511

328

1999

8 517

868

4 578

2 003

2 648

163

2 029

6 198

2 921


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.