Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2013

JO 10 SM 1401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med träda m.m. samt totalt antal företag med åkermark 2013

4b. Number of holdings with bare fallow etc. and total number of holdings with arable land in 2013

Område
Storleksgrupp åker

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Outnyttjad åkermark

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

45

59

46

886

-

46

1 892

Uppsala

149

55

99

1 641

-

46

2 876

Södermanlands

119

67

58

1 058

-

32

2 118

Östergötlands

106

108

50

1 210

-

61

3 297

Jönköpings

19

68

41

525

-

47

3 463

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

18

43

27

365

-

56

2 339

Kalmar

25

152

33

697

-

57

3 026

Gotlands

8

129

41

440

-

20

1 432

Blekinge

9

119

20

286

-

41

1 340

Skåne

296

707

190

1 108

-

207

8 287

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

20

146

47

702

-

84

3 253

Västra Götalands

164

240

197

5 416

-

336

12 958

Värmlands

27

35

69

1 064

-

167

3 361

Örebro

136

50

51

1 032

-

64

2 315

Västmanlands

67

25

72

904

-

24

1 686

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

32

44

43

641

-

90

2 041

Gävleborgs

9

41

44

563

-

100

2 302

Västernorrlands

10

35

24

215

-

157

2 090

Jämtlands

4

31

16

168

-

108

1 553

Västerbottens

47

41

28

616

-

158

2 431

Norrbottens

6

48

20

227

-

97

1 243

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

168

452

118

903

-

116

4 873

Götalands mellanbygder

127

638

142

1 366

-

127

6 413

Götalands norra slättbygder

190

206

136

3 655

-

144

7 630

Svealands slättbygder

509

250

323

5 534

-

208

10 771

Götalands skogsbygder

175

410

248

4 493

-

477

20 017

Mellersta Sveriges skogsbygder

90

113

131

2 296

-

276

6 850

Nedre Norrland

17

105

77

836

-

363

5 717

Övre Norrland

53

90

49

865

-

287

4 079

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

..

109

4

41

-

280

1 110

2,1- 5,0

..

228

63

1 039

-

1 501

10 142

5,1- 10,0

106

300

113

2 601

-

213

13 857

10,1- 20,0

189

355

178

3 441

-

-

12 439

20,1- 30,0

118

176

112

2 136

-

-

6 022

30,1- 50,0

145

226

140

2 764

-

..

6 778

50,1- 100,0

208

367

272

3 514

-

..

7 368

100,1-

504

475

329

4 056

-

..

6 605

 

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

78

4

..

-

209

282

2,1- 5,0

17

175

42

..

-

1 362

6 483

5,1- 10,0

100

306

108

2 510

-

423

14 376

10,1- 20,0

171

357

167

3 331

-

-

13 255

20,1- 30,0

124

176

112

2 095

-

-

6 545

30,1- 50,0

141

240

140

2 731

-

..

7 275

50,1- 100,0

219

356

260

3 565

-

..

8 102

100,1-

529

548

378

4 591

-

..

8 003

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

 

2013

1 301

2 236

1 211

19 592

-

1 998

64 321

2010

1 284

2 448

908

20 116

-

2 990

68 296

2010 enl tidigare LBR-def

1 284

2 433

907

20 084

-

2 942

67 500

2007

1 284

2 762

1 040

33 998

1 586

2 028

71 978

2005

1 225

2 627

1 020

35 754

1 603

3 763

75 757

2003

1 295

2 183

780

28 961

7 208

5 295

66 780

1999

1 256

2 831

1 123

30 664

9 285

-

80 119


Anm. För varje region redovisas antalet företag med odling i regionen. Detta innebär att vissa företag kan ingå i redovisningen för mer än en region.

1) Se avsnittet Fakta om statistiken.