Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 10 SM 1402

Jordbruksmarkens användning 2014
Preliminär statistik
Use of agricultural land in 2014, preliminary statistics
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Arealen jordbruksmark minskar något

Åkermarken är år 2014 preliminärt 2 594 100 hektar. Det är en minskning med 10 500 hektar (‑0,4 %) jämfört med 2013. Den totala arealen betesmark är preliminärt 434 700 hektar år 2014, vilket är en minskning med 8 200 hektar (‑2 %) jämfört med 2013.

 

Arealen spannmål ökar

Den totala spannmålsarealen är preliminärt 1 036 100 hektar år 2014. Det är en ökning med 51 600 hektar (+5 %) jämfört med år 2013. Arealen vete ökar preliminärt med 128 100 hektar (+39 %) medan arealen med korn preliminärt minskar med 57 100 hektar (‑15 %) jämfört med 2013. Även arealen med havre minskar preliminärt jämfört med 2013, minskningen är 33 100 hektar (‑16 %).

 

Arealen raps och rybs minskar

Den odlade arealen av raps och rybs är preliminärt 96 600 hektar år 2014. Det är en minskning med 29 100 hektar (‑23 %) jämfört med år 2013.

 

Arealen vall och grönfoderväxter minskar lite

Arealen vall och grönfoderväxter är preliminärt 1 169 900 hektar år 2014, vilket är en minskning med 8 000 hektar (‑0,7 %) jämfört med år 2013.