Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Jordbruksmarkens användning 2014

JO 10 SM 1402

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Areal träda m.m. samt total åkermark 2014, hektar. Preliminär statistik

4. Areas under bare fallow etc. and total area of arable land in 2014, hectares. Preliminary statistics

Område
Storleksgrupp

Energiskog

Trädgårdsväxter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Summa åkermark

 

 

 

 

 

 

 

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

432

263

119

10 370

99

81 960

Uppsala

1 805

150

598

14 072

144

165 374

Södermanlands

1 530

446

161

9 438

85

125 744

Östergötlands

1 076

622

236

7 642

162

201 516

Jönköpings

67

158

31

1 120

145

87 541

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

109

50

19

897

169

47 248

Kalmar

194

1 058

48

2 094

162

120 926

Gotlands

85

918

81

2 082

59

85 797

Blekinge

38

739

8

845

89

30 851

Skåne

2 293

8 252

638

3 950

498

443 090

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

108

665

42

2 676

224

109 171

Västra Götalands

942

868

780

34 791

1 024

464 724

Värmlands

309

116

315

7 472

614

106 481

Örebro

1 673

112

75

8 061

192

104 591

Västmanlands

995

61

1 004

10 186

54

101 591

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

197

172

141

3 724

277

59 870

Gävleborgs

51

55

188

2 898

341

67 119

Västernorrlands

51

59

52

846

564

47 944

Jämtlands

11

91

21

625

361

39 725

Västerbottens

280

59

20

4 595

557

69 218

Norrbottens

46

186

20

1 051

325

33 572

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområde

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

966

5 109

470

2 973

240

326 938

Götalands mellanbygder

1 206

5 847

267

5 051

310

310 780

Götalands norra slättbygder

1 453

1 116

874

23 543

419

442 293

Svealands slättbygder

6 371

1 048

2 034

52 403

576

601 156

Götalands skogsbygder

1 118

1 164

262

21 179

1 414

467 623

Mellersta Sveriges skogsbygder

773

361

495

15 643

963

187 045

Nedre Norrland

80

205

153

2 961

1 230

148 660

Övre Norrland

326

249

41

5 686

993

109 559

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp åker, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

4

255

3

27

168

1 329

2,1- 5,0

86

397

98

2 546

4 854

37 053

5,1- 10,0

486

679

209

10 057

1 124

96 901

10,1- 20,0

1 114

1 065

362

18 042

-

174 098

20,1- 30,0

874

676

229

13 897

-

143 628

30,1- 50,0

1 541

1 231

451

19 323

-

256 189

50,1- 100,0

2 044

2 827

1 135

24 069

-

510 301

100,1-

6 144

7 969

2 109

41 476

-

1 374 554

 

 

 

 

 

 

 

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

 

 

 

 

 

 

- 2,0

-

235

2

1

74

318

2,1- 5,0

63

367

74

2 176

4 231

23 741

5,1- 10,0

443

658

206

9 778

1 840

85 260

10,1- 20,0

1 035

959

369

17 318

-

156 019

20,1- 30,0

785

692

216

13 457

-

130 834

30,1- 50,0

1 523

1 263

427

19 109

-

234 931

50,1- 100,0

1 829

2 676

1 109

23 654

-

481 212

100,1-

6 613

8 249

2 194

43 944

-

1 481 739

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket1

 

 

 

 

 

 

2014 prel.

12 291

15 100

4 597

129 437

6 145

2 594 054

2013

12 647

14 599

5 111

158 113

7 166

2 604 531

2012

12 627

15 310

4 689

151 518

9 834

2 608 274

2011

12 922

15 597

4 969

154 181

9 833

2 618 885

2010

13 126

14 687

5 381

176 801

10 535

2 633 457

2010 enl. tidigare LBR-def.

13 126

14 685

5 381

176 771

10 460

2 632 450

2009

13 731

15 554

5 370

153 312

7 355

2 643 350


1) Se avsnittet Fakta om statistiken.