Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2013, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2013, hectares

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

Län

Stockholms

11 866

12,7

 

606

0,6

 

12 472

13,4

Uppsala

25 690

14,1

 

1 618

0,9

 

27 308

14,9

Södermanlands

24 411

17,1

 

2 098

1,5

 

26 510

18,6

Östergötlands

49 690

20,5

 

5 181

2,1

 

54 871

22,6

Jönköpings

21 738

17,1

 

1 682

1,3

 

23 419

18,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 066

13,3

 

538

0,8

 

9 604

14,1

Kalmar

18 282

9,4

 

2 330

1,2

 

20 612

10,6

Gotlands

18 634

16,8

 

2 075

1,9

 

20 710

18,7

Blekinge

2 686

6,4

 

148

0,4

 

2 834

6,7

Skåne

27 004

5,4

 

2 234

0,4

 

29 238

5,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 622

8,5

 

544

0,4

 

11 165

8,9

Västra Götalands

107 101

20,3

 

8 016

1,5

 

115 117

21,8

Värmlands

30 953

27,2

 

2 621

2,3

 

33 574

29,6

Örebro

18 034

15,9

 

2 339

2,1

 

20 373

18,0

Västmanlands

16 812

15,5

 

838

0,8

 

17 650

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16 029

22,4

 

1 500

2,1

 

17 529

24,5

Gävleborgs

16 431

22,6

 

1 812

2,5

 

18 242

25,1

Västernorrlands

9 834

19,3

 

1 347

2,6

 

11 181

21,9

Jämtlands

14 882

28,7

 

2 620

5,0

 

17 502

33,7

Västerbottens

7 113

9,9

 

798

1,1

 

7 912

11,0

Norrbottens

3 443

9,5

 

258

0,7

 

3 701

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

460 321

15,1

 

41 202

1,4

 

501 524

16,5

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9