Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2013

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2013

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

13

-

-

-

25

128

Uppsala

39

..

-

-

46

214

Södermanlands

25

-

-

..

29

208

Östergötlands

91

-

-

-

54

400

Jönköpings

..

-

-

-

131

288

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

-

44

132

Kalmar

16

-

..

8

49

193

Gotlands

17

-

-

6

40

158

Blekinge

..

-

-

-

11

57

Skåne

33

3

-

7

85

285

 

 

 

 

 

 

Hallands

29

..

-

-

41

145

Västra Götalands

187

7

-

-

278

1 192

Värmlands

20

-

-

..

86

284

Örebro

18

-

-

-

44

162

Västmanlands

36

-

-

-

14

154

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

11

-

-

-

51

179

Gävleborgs

8

-

-

-

72

213

Västernorrlands

-

-

-

..

54

129

Jämtlands

-

-

-

-

60

135

Västerbottens

-

-

-

-

50

83

Norrbottens

..

-

-

-

13

37

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

550

13

..

24

1 277

4 776

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall