Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2013, hectares

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

9

-

-

8

16

30

-

54

-

Uppsala

27

-

-

91

40

10

8

149

-

Södermanlands

3

-

-

33

86

14

2

134

-

Östergötlands

25

-

-

609

8

-

-

617

36

Jönköpings

5

-

-

24

1

-

-

26

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

-

-

5

8

12

12

37

-

Kalmar

29

-

-

59

13

3

-

75

10

Gotlands

146

-

-

207

34

1

20

261

-

Blekinge

23

9

-

2

2

-

-

4

-

Skåne

180

2

-

422

80

92

13

607

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

24

-

-

15

11

-

-

26

-

Västra Götalands

70

-

-

650

71

13

29

762

18

Värmlands

11

-

-

61

52

-

62

175

-

Örebro

13

-

-

69

23

4

11

107

7

Västmanlands

1

-

-

56

4

67

-

127

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

90

-

-

14

-

-

114

128

-

Gävleborgs

77

-

-

-

-

4

16

20

-

Västernorrlands

18

-

-

-

8

-

-

8

-

Jämtlands

10

-

-

-

-

-

-

0

-

Västerbottens

8

-

-

-

-

-

-

0

-

Norrbottens

22

-

-

-

-

-

23

23

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

797

11

-

2 325

455

252

309

3 341

72

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17