Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2013

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2013

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

13

-

-

..

..

..

-

4

-

Uppsala

8

-

-

7

5

..

..

14

-

Södermanlands

..

-

-

3

..

..

..

7

-

Östergötlands

10

-

-

39

..

-

-

40

3

Jönköpings

15

-

-

3

..

-

-

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

-

-

..

..

..

..

3

-

Kalmar

15

-

-

4

..

..

-

6

..

Gotlands

17

-

-

18

4

..

..

22

-

Blekinge

6

..

-

..

..

-

-

..

-

Skåne

35

..

-

34

4

4

..

39

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8

-

-

3

..

-

-

4

-

Västra Götalands

57

-

-

37

3

..

3

43

..

Värmlands

7

-

-

..

..

-

3

7

-

Örebro

12

-

-

5

..

..

..

9

..

Västmanlands

..

-

-

5

..

5

-

9

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

23

-

-

..

-

-

5

6

-

Gävleborgs

22

-

-

-

-

..

3

4

-

Västernorrlands

11

-

-

-

..

-

-

..

-

Jämtlands

13

-

-

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

8

-

-

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

8

-

-

-

-

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

305

3

-

165

32

21

23

224

10

2012

359

8

-

149

26

26

17

208

11

2011

367

6

-

118

34

22

20

175

16

2010

344

10

-

123

17

19

18

168

19

2009

355

6

-

104

23

12

16

150

7


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.