Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2013, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2013, hectares

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

17

27

65

694

17

9 463

Uppsala

50

27

762

1 544

4

21 407

Södermanlands

42

16

92

925

132

18 996

Östergötlands

54

13

21

1 358

0

36 514

Jönköpings

9

8

17

108

1

14 575

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

6

1

41

0

5 933

Kalmar

14

60

20

104

1

10 926

Gotlands

-

156

56

185

21

11 269

Blekinge

-

32

0

39

2

1 674

Skåne

21

445

83

170

3

18 337

 

 

 

 

 

 

Hallands

0

83

16

127

5

8 317

Västra Götalands

79

222

672

3 302

13

89 430

Värmlands

41

45

63

1 014

15

28 318

Örebro

11

26

64

489

4

14 328

Västmanlands

14

14

1 051

1 163

1

14 932

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

5

94

151

384

2

12 765

Gävleborgs

-

15

76

410

1

13 580

Västernorrlands

21

35

2

58

1

8 847

Jämtlands

3

9

0

136

0

9 711

Västerbottens

10

10

12

160

10

6 725

Norrbottens

-

89

1

69

1

3 303

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

396

1 431

3 227

12 481

235

359 349

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446


Anm. Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.