Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2013

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2013

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

..

16

8

76

4

144

Uppsala

12

14

45

132

5

239

Södermanlands

6

20

10

97

5

214

Östergötlands

8

20

13

164

..

415

Jönköpings

4

9

6

56

..

290

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

10

..

18

..

135

Kalmar

3

25

3

41

..

199

Gotlands

-

38

9

41

3

167

Blekinge

-

7

..

11

..

58

Skåne

8

75

27

31

9

316

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

18

7

36

4

153

Västra Götalands

12

72

79

472

9

1 278

Värmlands

5

11

8

122

4

294

Örebro

4

17

12

73

5

173

Västmanlands

3

10

53

87

5

171

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

17

15

53

3

192

Gävleborgs

-

20

15

55

3

224

Västernorrlands

6

15

4

17

..

131

Jämtlands

..

6

..

21

..

140

Västerbottens

..

9

3

30

3

87

Norrbottens

-

11

..

9

..

45

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2013

80

440

322

1 642

73

5 065

2012

72

443

326

1 522

81

4 833

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.