Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2013, hektar

8a. Pasture and meadow, converted areas 2013, hectares

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

2 063

0

340

-

-

-

2 403

Uppsala

3 649

96

536

-

-

2

4 283

Södermanlands

5 194

120

101

-

-

-

5 416

Östergötlands

12 621

73

482

-

-

-

13 176

Jönköpings

7 035

22

107

-

-

-

7 163

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2 955

10

168

-

-

-

3 133

Kalmar

6 204

46

807

-

298

-

7 356

Gotlands

4 305

84

2 261

-

717

-

7 366

Blekinge

964

1

46

-

-

-

1 012

Skåne

8 449

162

55

-

-

-

8 666

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 214

29

62

-

-

-

2 305

Västra Götalands

17 031

63

555

-

-

21

17 671

Värmlands

2 550

7

79

-

-

-

2 635

Örebro

3 528

25

154

-

-

-

3 706

Västmanlands

1 842

14

23

-

-

-

1 880

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 507

44

27

1 686

-

-

3 264

Gävleborgs

1 340

34

344

1 134

-

-

2 851

Västernorrlands

617

6

308

56

-

1

987

Jämtlands

970

9

111

4 081

-

-

5 171

Västerbottens

240

5

46

97

-

-

389

Norrbottens

121

9

10

-

-

-

140

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2013

85 397

858

6 624

7 054

1 015

23

100 972

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343


Anm. Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.