Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2013

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadow 2013

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

102

..

22

-

-

-

104

Uppsala

173

14

38

-

-

..

177

Södermanlands

184

15

13

-

-

-

188

Östergötlands

359

16

48

-

-

-

361

Jönköpings

278

12

14

-

-

-

278

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

123

11

5

-

-

-

124

Kalmar

186

13

26

-

8

-

186

Gotlands

121

18

71

-

26

-

128

Blekinge

51

..

5

-

-

-

51

Skåne

216

17

6

-

-

-

218

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

118

5

4

-

-

-

120

Västra Götalands

929

29

63

-

-

4

939

Värmlands

192

..

15

-

-

-

198

Örebro

128

4

12

-

-

-

130

Västmanlands

99

4

5

-

-

-

100

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

125

9

6

19

-

-

135

Gävleborgs

128

7

12

7

-

-

137

Västernorrlands

76

4

18

..

-

..

83

Jämtlands

102

4

16

31

-

-

108

Västerbottens

40

..

..

..

-

-

44

Norrbottens

15

..

..

-

-

-

15

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2013

3 745

190

410

60

34

6

3 824

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till