Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2013

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2013

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

144

25

 

149

Uppsala

240

63

 

245

Södermanlands

214

51

 

223

Östergötlands

416

133

 

438

Jönköpings

290

98

 

296

 

 

 

 

Kronobergs

135

44

 

141

Kalmar

201

66

 

214

Gotlands

169

66

 

174

Blekinge

58

14

 

61

Skåne

319

111

 

340

 

 

 

 

Hallands

154

42

 

158

Västra Götalands

1 283

396

 

1 330

Värmlands

294

123

 

306

Örebro

173

60

 

180

Västmanlands

172

43

 

177

 

 

 

 

Dalarnas

192

73

 

199

Gävleborgs

224

91

 

241

Västernorrlands

131

66

 

141

Jämtlands

140

77

 

158

Västerbottens

87

39

 

92

Norrbottens

45

16

 

48

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

5 081

1 697

 

5 311

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.