Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2013, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2013, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

9 463

11,4

 

424

0,5

 

9 887

12,0

Uppsala

21 407

12,9

 

1 351

0,8

 

22 759

13,7

Södermanlands

18 996

15,1

 

1 531

1,2

 

20 527

16,3

Östergötlands

36 514

18,1

 

3 787

1,9

 

40 301

20,0

Jönköpings

14 575

16,6

 

1 089

1,2

 

15 663

17,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5 933

12,5

 

369

0,8

 

6 303

13,3

Kalmar

10 926

9,0

 

1 497

1,2

 

12 423

10,2

Gotlands

11 269

13,2

 

811

0,9

 

12 080

14,1

Blekinge

1 674

5,4

 

105

0,3

 

1 780

5,7

Skåne

18 337

4,1

 

1 768

0,4

 

20 105

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 317

7,6

 

432

0,4

 

8 749

8,0

Västra Götalands

89 430

19,1

 

6 380

1,4

 

95 810

20,5

Värmlands

28 318

26,5

 

2 279

2,1

 

30 597

28,6

Örebro

14 328

13,7

 

2 028

1,9

 

16 356

15,6

Västmanlands

14 932

14,7

 

603

0,6

 

15 536

15,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

12 765

21,1

 

1 300

2,2

 

14 065

23,3

Gävleborgs

13 580

20,2

 

1 628

2,4

 

15 208

22,7

Västernorrlands

8 847

18,1

 

1 236

2,5

 

10 083

20,7

Jämtlands

9 711

24,1

 

1 726

4,3

 

11 437

28,4

Västerbottens

6 725

9,7

 

698

1,0

 

7 422

10,7

Norrbottens

3 303

9,7

 

234

0,7

 

3 537

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

359 349

13,8

 

31 277

1,2

 

390 626

15,0

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2