Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2013

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2013

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

144

25

 

149

Uppsala

239

53

 

243

Södermanlands

214

46

 

223

Östergötlands

415

122

 

438

Jönköpings

290

79

 

296

 

 

 

 

Kronobergs

135

40

 

141

Kalmar

199

54

 

212

Gotlands

167

51

 

173

Blekinge

58

12

 

61

Skåne

316

104

 

337

 

 

 

 

Hallands

153

34

 

157

Västra Götalands

1 278

333

 

1 325

Värmlands

294

114

 

306

Örebro

173

54

 

180

Västmanlands

171

39

 

176

 

 

 

 

Dalarnas

192

66

 

199

Gävleborgs

224

88

 

241

Västernorrlands

131

61

 

141

Jämtlands

140

71

 

158

Västerbottens

87

38

 

92

Norrbottens

45

15

 

48

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2013

5 065

1 499

 

5 296

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.