Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2013

JO 10 SM 1403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark, omställd och under omställning 2013, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2013, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 403

22,6

 

182

1,7

 

2 585

24,3

Uppsala

4 283

26,0

 

266

1,6

 

4 549

27,6

Södermanlands

5 416

32,4

 

567

3,4

 

5 983

35,8

Östergötlands

13 176

32,4

 

1 394

3,4

 

14 570

35,8

Jönköpings

7 163

18,4

 

593

1,5

 

7 756

19,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 133

15,2

 

169

0,8

 

3 302

16,0

Kalmar

7 356

10,1

 

832

1,1

 

8 189

11,3

Gotlands

7 366

29,3

 

1 264

5,0

 

8 630

34,3

Blekinge

1 012

9,1

 

43

0,4

 

1 055

9,5

Skåne

8 666

15,5

 

467

0,8

 

9 133

16,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 305

14,8

 

112

0,7

 

2 416

15,5

Västra Götalands

17 671

29,2

 

1 636

2,7

 

19 307

31,9

Värmlands

2 635

38,9

 

342

5,1

 

2 977

44,0

Örebro

3 706

42,6

 

311

3,6

 

4 017

46,2

Västmanlands

1 880

27,5

 

235

3,4

 

2 115

31,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 264

28,9

 

200

1,8

 

3 464

30,7

Gävleborgs

2 851

50,5

 

183

3,3

 

3 034

53,8

Västernorrlands

987

44,1

 

111

4,9

 

1 098

49,0

Jämtlands

5 171

44,1

 

894

7,6

 

6 065

51,7

Västerbottens

389

16,5

 

100

4,3

 

489

20,7

Norrbottens

140

5,9

 

24

1,0

 

164

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

100 972

22,8

 

9 925

2,2

 

110 897

25,0

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6